Använd 3-2-1 metoden vid backup

logo

Av Kaj Johnson

2021-02-10

“3-2-1” är en metod för att skapa säkra och tillförlitliga säkerhetskopior. Att bara ta en säkerhetskopia är inte tillräckligt.

Den innebär att processen när man tar en backup bör innehålla:

Spara minst 3 kopior av back-up

Den ursprungliga kopian samt ytterligare 2 kopior av back-up.

Lagra säkerhetskopiorna på minst 2 olika enheter

Sannolikheten att det inträffar 2 samtidiga felaktigheter på samma lagringsenhet är betydligt högre än att det inträffar 2 samtidiga felaktigheter på olika lagringsenheter.

Därför bör man, om man har data lagrat på datorns interna hårddisk, försäkra sig om att det även finns en alternativ lagringsenhet, t.ex. externa lagringsenheter eller i molnet.

Lagra minst 1 kopia av back-up i en annan byggnad

Även om man har 2 kopior på 2 separata lagringsenheter men båda finns på samma plats/byggnad så innebär t.ex. en brand i byggnaden att båda kopiorna är oanvändbara. Lagra en 3:e kopia på en annan plats, t.ex. i molnet.

“3-2-1” är bästa backup metoden då den säkerställer att det finns en kopia av data oavsett vad som händer. Flera kopior förhindrar förlust av data än om man bara har en kopia. Flera olika platser säkerställer att det inte finns någon svag punkt och att dina data är säkra från katastrofer såsom bränder och översvämningar.

Tänk på att utan en back-up så finns ingen möjlighet att få tillbaka informationen – den måste manuellt återskapas.

Lika viktigt är att regelbundet testa att back-up’en verkligen fungerar.