Använd 3-2-1 metoden vid backup

logo

Av Kaj Johnson

Arbetat som tekniker, konsult och IT-chef i över 25 år inom företag såsom Cap Gemini, Associated Press och Rezidor Hotel Group.

2017-08-10

”3-2-1” är en metod för att skapa säkra och tillförlitliga säkerhetskopior.

”3-2-1” backup metoden är en s.k. ”best practice” för att skapa och återställa säkerhetskopior. Den innebär att processen att ta backup skall:

  • Spara minst 3 kopior av data
    Innebär den ursprungliga kopian samt minst 2 backup’s
  • Lagra säkerhetskopiorna på minst 2 olika enheter
    Sannolikheten att det inträffar 2 samtidiga felaktigheter på samma lagringsenhet är betydligt högre än för att det inträffar 2 samtidiga felaktigheter på olika lagringsenheter. Därför bör man, om man har data lagrat på datorns interna hårddisk, försäkra sig om att det även finns en alternativ lagringsenhet, t.ex. externa lagringsenheter eller i molnet.
  • Lagra minst 1 kopia av data i en annan byggnad
    Även om man har 2 kopior på 2 separata lagringsenheter men båda finns på samma plats/byggnad så innebär t.ex. en brand i byggnaden att båda kopiorna är oanvändbara. Lagra en 3:e kopia på en annan plats, t.ex. i molnet.

”3-2-1” är bästa backup metoden då den säkerställer att det finns en kopia av data oavsett vad som händer. Flera kopior förhindrar förlust av data om man bara har en kopia. Flera olika platser säkerställer att det inte finns någon svag punkt och att dina data är säkra från katastrofer såsom bränder och översvämningar.