REIN4S Consulting Sweden’s integritetspolicy för personuppgifter

Allmänt

REIN4S Consulting Sweden AB driver webbplatserna www.rein4s.com, www.scanbit.se samt www.scandvideo.se. Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter och kommer att skydda dina data såsom om de vore heliga.

I REIN4S Consulting’s policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du besöker en webbplats som administreras av REIN4S Consulting AB. REIN4S Consulting AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter som vi samlar in

Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller postadress. Vi registrerar personuppgifter i samband med:

 1. När du fyller i formulär vid intresse av våra tjänster.
 2. Om du kontaktar oss via e-post, våra webbplatser och social media.
 3. Ditt besök på våra webbplatser, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, cookies, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Insamling med samtycke

Genom att du sätter en bock i rutan för ”Samtycke” så samtycker du till att de personuppgifter som du fyller i på olika platser på denna webbplats får användas i markandsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter.

Vi samlar även in din IP-adress och geografiska position i syfte att kunna bättre anpassa vår marknadsföring till dig.

När du klickar på knappen ”Tillåt alla cookies” samtycker du även till att vi får lägga en så kallad tredjeparts cookies på din dator. Denna cookie kommer att följa dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende.

Hur vi använder insamlad information

REIN4S Consulting AB behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 1. För att fullgöra beställningar och bokningar av tjänster som erbjuds av REIN4S Consulting;
 2. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;
 3. Uppgifter om beställning/bokning lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;
 4. För att kunna genomföra analyser samt marknadsundersökningar;
 5. För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
 6. För att genom analys av din trafik utveckla, leverera och förbättra våra tjänster.
 7. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;
 8. För att kontakta dig om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;

Information som kan lämnas ut

Vi kan komma att dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. vid bokningsbekräftelse och påminnelse. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

REIN4S Consulting AB samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Om cookies

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till REIN4S Consulting ger du din tillåtelse till att REIN4S Consulting registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du har beställt/bokat samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål.

Som legal grund för behandling kommer REIN4S Consulting Sweden AB att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om REIN4S Consulting Sweden AB använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Rättslig grund för behandling av personuppgifter är samtycke. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken ”Så här kontaktar du oss”.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. REIN4S Consulting lagrar dina personuppgifter i maximalt 12 månader efter avslutad kundrelation. Viss information kan behållas längre då det krävs så p.g.a. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

Backup av webbplatsen tas en gång per dygn och sparas i 90 dagar innan den tas bort.
Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. REIN4S Consulting kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss via e-post eller genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post som vi skickar dig. Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från REIN4S Consulting.

Dataskyddsförordningen säger:

 • Varje behandling av personuppgifter måste ha en laglig grund.
  Det måste finnas laglig grund för insamlandet av data. En laglig grund är samtycke från den registrerade.
 • Rätten till tillgång.
  Den registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och få veta hur dessa kommer att användas av företaget. På begäran ska företag, kostnadsfritt, ge en kopia av data till individen.
 • Rätten att bli bortglömd.
  Om individen inte längre är kund eller vill återkalla sitt samtycke, har individen (under vissa förutsättningar) rätt få sin information raderad.
 • Rätten till dataportabilitet.
  Individen har rätt att överföra sina data från en tjänsteleverantör till en annan.
 • Rätten att bli informerad.
  Individen har rätt att bli informerad om alla typer av insamling av personuppgifter som företaget gör om individen.
 • Rätten att få information korrigerad.
  Det här garanterar att individen kan få sina uppgifter uppdaterade om dessa är inaktuella eller felaktiga.
 • Rätten att begränsa behandling.
  Individen kan under vissa förutsättningar begära att dess uppgifter inte behandlas. Uppgifterna finns kvar, men dess användning begränsas.
 • Rätten att invända.
  Individen har rätt att avbryta behandling av personuppgifter i syfte att använda dem för marknadsföring. Det finns inga undantag i denna regel och all eventuell behandling i marknadsföringssyfte måste avbrytas.
 • Rätten att meddelas.
  Om uppgifter kommit på avigvägar, t.ex. genom ett intrång, har individen rätt att få reda på det. Intrång ska anmälas till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar.
 • Vem är tillsynsmyndighet?
  I Sverige är det Datainspektionen. Det är till dem som Du vänder Dig om Du anser att vi inte uppfyller kraven av hanteringen av Dina personuppgifter.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom REIN4S Consulting saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. REIN4S Consulting ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Hantera Personlig Data

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta:

REIN4S Consulting Sweden AB
Kaj Johnson
Östra Kasernvägen 3C
185 41  Vaxholm
E-mailadress: kaj.johnson[at]rein4s.com
Telefonnummer: 070-593 78 94