Skydda företaget mot cyberattacker

91% av lyckade dataintrång börjar med phishing.

Förhindra driftstopp, förlorade kunder, kostnader, förstört varumärke… …

Vi erbjuder världens mest populära integrerade plattform för utbildning i säkerhetsmedvetenhet i kombination med simulerade nätfiskeattacker, skapad av KnowBe4.

Skydda företaget mot cyberattacker

91% av lyckade dataintrång börjar med phishing.

Förhindra driftstopp, förlorade kunder, kostnader, förstört varumärke… …

Vi erbjuder världens mest populära integrerade plattform för utbildning i säkerhetsmedvetenhet i kombination med simulerade nätfiskeattacker, skapad av KnowBe4.

DE 3 PELARNA FÖR CYBERSÄKERHET

En organisations cybersäkerhet, oavsett storlek, bygger på tre pelare. Saknas någon av dessa innebär det att organisationen, trots andra åtgärder, är sårbar för cyberbrott.
Z

Människor
Den absolut viktigaste delen! Det spelar egentligen ingen roll hur starka de övriga pelarna är om denna är svag eller bristfällig.

Utbilda era användare i hur de undviker att, av misstag, klicka på skadliga länkar eller agera på phishing e-mail.

Z

Teknik
Här finns bl.a. brandväggar, anti-virus, uppdateringar, loggar och andra tekniska verktyg. Enkla men effektiva åtgärder som skyddar information och system.

Z

Procedurer
Vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet att göra. Det är också viktigt att veta hur ett eventuellt intrång skall hanteras innan olyckan är framme. När det väl har inträffat så är det för sent att börja fundera på hur och vad som måste göras.

En s.k. ”Incident Response Plan” hjälper till att dokumentera ansvar och åtgärder.

3 pelare för cybersäkerhet

Ladda ned GRATIS ”Incident Response”-mall

Mallen innehåller en checklista över roller och ansvar samt detaljer för åtgärder.

Du kan enkelt anpassa mallen till dina procedurer för incidenthantering, regelverkskrav och organisations­struktur.

Namn(Obligatoriskt)

SKYDDA FÖRETAGET MOT CYBERATTACKER

Benägenhet att öppna phishing mails

Studier visar att benägenheten för att öppna ett phishing mail innan utbildningen i genomsnitt är 37,9%.

Efter 90 dagars utbildning och simulerade attack-övningar sjunker detta till 14,1%.

För att efter ett år ha minskat till 4,7%.

Mer än någonsin är de anställda utsätta för sofistikerade nätfiske- och ransomware-attacker. Men, de anställda är varje organisations viktigaste tillgång och ett företag måste hitta sätt att skydda dem samtidigt som de kan arbeta säkert.

Vi erbjuder världens mest populära integrerade plattform för utbildning i säkerhetsmedvetenhet i kombination med simulerade nätfiskeattacker, skapad av KnowBe4.

Z

Skapa en interaktiv webbaserad utbildning utifrån ett stort bibliotek av utbildningvideos.

Z

Skicka regelbundna simulerade phishing mails till användarna för att träna dem i att identifiera phishing mail.

Z

Se vilka avdelningar och/eller användare som tillgodogör sig utbildningen och vilka som behöver en fördjupad utbildning via rapporter.

Upptäck hur vi kan hjälpa dig att hantera det ökande problemet med social engineering och skapa en stark, mänsklig brandvägg.

DEN NYA GENERATIONENS SÄKERHETS­UTBILDNING

”Människor gör misstag”. Utbilda era användare till att bli en stark mänsklig brandvägg.
Och detta genom en engagerande utbildning.

Gammaldags och konventionell utbildning är inte tillräckligt längre. En 1-timmes eller 1-dagsutbildning med PowerPoint informerar på sin höjd deltagarna om farorna.

”Security Awareness Training” syftar istället till att ändra användarnas beteende till att vara misstänksamma och mindre mottagliga för social engineering genom både teori och praktiska övningar.

Utbildningen börjar med att utföra en baseline för att visa den faktiska benägenheten hos användarna att klicka på phishing mails.

Därefter lotsar utbildningen användarna genom en automatiserad, effektiv och interaktiv webbaserad utbildning med hjälp av 1000+ olika utbildningsmoduler.

Som steg tre skickas frekventa simulerade nätfiskeattacker till företagets anställda för att förstärka utbildningen och det är denna frekvens samt blandningen av teori och praktiska övningar som skapar förändring i beteendet.

Vi är stolt samarbetspartner med KnowBe4 och kan erbjuda er en plattform för att bättre hantera de ökande IT-säkerhetsproblemen inom social engineering, spear phishing och ransomware-attacker.

KnowBe4 är leverantör av världens största plattform för säkerhetsutbildning och simulerad nätfiske med över 34.000 kunder.

Baseline test

Initial test

Initial test för att bedöma den phish-benägna andelen av era användare genom en gratis simulerad phishing-attack.
Utbilda användare

Utbilda era användare

Världens största bibliotek med utbildningsinnehåll; interaktiva moduler, videor, spel, affischer och nyhetsbrev. Automatiserade utbildningskampanjer med schemalagda påminnelsemail.
Nätfiska

Nätfiska era användare

Best-in-class, helt automatiserade simulerade nätfiskeattacker, tusentals mallar med obegränsad användning.
Resultat

Se resultatet

Online-rapportering som visar statistik och diagram för både utbildning och nätfiske. Se framsteg och ROI!
Skydda företaget mot phishing

”Nyckeln till morgondagens cybersäkerhet stavas inte teknik – utan utbildning.”

Eugene Kaspersky, Kaspersky Lab

”Internetbrottslingar är fokuserade – de finslipar ständigt sina färdigheter och tekniker. Om du inte gör detsamma kan det bara finnas en vinnare.”

Örjan Westman, Proofpoint

”…viktigt för verksamheter är att löpande testa den egna personalens motståndskraft…hela beteenden och att gamla faror ersätts av nya.”

Peter Forsman, Internet Sweden

Cyberbrott inträffar oftare än vad Du tror!

Storskaliga cyberattacker publiceras i press och media men de är bara toppen av ett isberg. Cyberbrott ökar kraftigt och majoriteten av attackerna går obemärkta förbi.

1 cyberattack var 36:e sekund.

University of Maryland konstaterade i studier att det i genomsnitt sker 2.244 cyberattacker per dag vilket innebär 1 cyberattack var 36:e sekund.

43% av SMB saknar en cybersäkerhetsplan.

Interpol rapporterar att små och medelstora företag (SMB) är måltavlor i en allt kraftigt ökande takt.

BEC-bedrägerier är den överlägset största inkomstkällan för cyberbrottslingar år 2020.

Enligt FBI uppgick den ekonomiska förlusten för BEC-bedrägerier till $1.866.642.107 – 64 gånger högre än för ransomware!

WORDPRESS SÄKERHET

Tjänsten blockerar intrångsförsök och olika hacker attacker mot er webbplats.
Er webbplats har bästa möjliga skydd mot hackers!

”WP Säkerhet” skyddar er webbplats från att bli hackad genom att i realtid identifiera skadlig trafik och blockera angriparna innan de kan komma åt er webbplats. Exempel på trafik som blockeras är ”brute force”-attacker, SQL-injektioner, bakdörrar och annan malware.

Vi kontrollerar att inga svaga lösenord används av era användare.

Vi övervakar också om ert webbhotell har klassificerats såsom spridare av spam av t.ex. ”Spamhaus”. Konsekvensen av detta kan bli att även er legitima inkommande och utgående e-mail blockeras.

Vi tar hand om säkerheten så att ni kan fokusera på lönsamheten.
Skydda företaget mot cyberattacker

WORDPRESS UNDERHÅLL

Hinner ni inte uppdatera er WordPress webbplats? Osäker om uppdateringen påverkar andra funktioner?
Låt oss ta hand om allt löpande underhåll av webbplatsen så kan ni istället fokusera på er affärsidé!

Skydda företaget mot cyberattacker

Ni slipper att uppdatera WordPress källprogram, alla tilläggsprogram och mallar – vi gör det så fort uppdateringar finns tillgängliga!

Ni slipper att ta backup, utföra prestandamätningar och bevaka till­gängligheten – vi gör det!

Ni slipper att skanna webbplatsen efter skadlig kod och kontrollera om webbplatsen har blivit svartlistad – vi gör det!

Ni slipper att optimera och städa databaser för att säkerställa snabbast möjliga svarstid – vi gör det dagligen!

Ni får en månatlig rapport över utförda åtgärder och kan vara tryggt förvissad om att webbplatsen har en grundläggande säkerhets­nivå.

Antal distribuerade uppdateringar 2020

WordPress
9
Divi
45
Divi
27
Yoast
36
All-in-One-SEO
25
All-in-One-SEO
16
ÄR ER WORDPRESS WEBBPLATS HACKAD?
Security
Om olyckan skulle vara framme och er WordPress webbplats har blivit hackad och infekterad med skadlig kod så ansvarar vi för att den rensas och återställs samt uppdaterar WordPress komponenterna.

Vi ger dessutom en 90-dagars garanti, dvs om webbplatsen åter igen blir infekterad inom denna period så rensar vi på nytt utan kostnad.

VÄNTA INTE TILLS DET ÄR FÖR SENT

Det är inte en fråga OM er webbplats skall attackeras
utan snarare HUR framgångsrik attacken blir!

Skydda företaget mot cyberattacker.