Skydda företaget mot cyberattacker

70-90 % av cyberattacker börjar med en spear-phishing attack, och phishing är ansvarigt för två tredjedelar av alla ransomware-infektioner.

Den globala årliga kostnaden för cyberbrottslighet beräknas uppgå till 10,5 biljoner USD årligen år 2025. Om detta mättes som ett land skulle cyberbrottslighet vara världens tredje största ekonomi efter USA och Kina.

Detta är exponentiellt större än den skada som orsakas av naturkatastrofer under ett år och är mer lönsamt än den globala handeln med alla större illegala droger tillsammans.

Förhindra driftstopp, förlorade kunder, kostnader, förstört varumärke och istället maximera värde för kunder och andra berörda, skapa tillit och lojalitet – med andra ord bidra till företagets tillväxt.

Skydda företaget mot cyberattacker

70-90 % av cyberattacker börjar med en spear-phishing-attack, och phishing är ansvarigt för två tredjedelar av alla ransomware-infektioner.

Förhindra driftstopp, förlorade kunder, kostnader, förstört varumärke och istället maximera värde för kunder och andra berörda, skapa tillit och lojalitet – med andra ord bidra till företagets tillväxt.

Vi erbjuder användarutbildning i säkerhets­medvetenhet i kombination med simulerade nätfiskeattacker.

DE 3 PELARNA FÖR CYBERSÄKERHET

En organisations cybersäkerhet, oavsett storlek, bygger på tre pelare. Saknas någon av dessa innebär det att organisationen, trots andra åtgärder, är högst sårbart för cyberbrott.
Z

Människor
Den absolut viktigaste delen! Det spelar egentligen ingen roll hur starka de övriga pelarna är om denna är svag eller bristfällig.

Utbilda era användare till att bli ett effektivt mänskligt försvarslager.

Z

Teknik
Här finns bl.a. brandväggar, anti-virus, uppdateringar, loggar och andra tekniska verktyg. Enkla men effektiva åtgärder som skyddar information och system.

Z

Procedurer
Vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet att göra. Det är också viktigt att veta hur ett eventuellt intrång skall hanteras innan olyckan är framme. När det väl har inträffat så är det för sent att börja fundera på hur och vad som måste göras.

3 Pelare för cybersäkerhet

Läs de senaste nyheterna inom cybersäkerhet

Håll dig uppdaterad om de senaste
– taktikerna för cyberbrott
– bedrägerier inom social ingenjörskonst
– utbildnings­nyheter inom internetsäkerhet

 

October Awareness Month
Påverkar NIS2 er verksamhet? Deadline 17 oktober 2024!

Läs vad NIS2 innebär. Även företag som inte är direkt påverkade kan drabbas och konsekvenserna kan bli stora.

SKYDDA FÖRETAGET MOT CYBERATTACKER

Phish benägenhet

Statistik från över 12,5 miljoner användare i 35.681 organisationer och med över 32,1 miljoner simulerade phishing attacker visar att benägenheten för att öppna ett phishing mail innan utbildningen i genomsnitt är 33,2%.

Efter 90 dagars utbildning och simulerade attack-övningar sjunker detta till 18,5%.

För att efter ett år ha minskat till 5,4%!

I takt med att de teknikbaserade försvarslagren förbättras så har det under de senaste åren skett en hastig ökning av attacker som försöker kringgå tekniken och i stället inriktar sig på människor.

De anställda har blivit det vanligaste attackmålet för cyberbrottslingar. De anställdas kunskap, övertygelser, värderingar och beteenden kommer att vara skillnaden mellan skydd och intrång. De kan antingen vara lätta byten eller så kan de bli ett effektivt mänskligt försvarslager.

Vi erbjuder världens mest populära integrerade plattform för utbildning i säkerhetsmedvetenhet i kombination med simulerade nätfiskeattacker, skapad av KnowBe4.

Z

Skapa en interaktiv webbaserad utbildning utifrån ett stort bibliotek av utbildningvideos.

Z

Skicka regelbundna simulerade phishing mails till användarna för att träna dem i att identifiera phishing mail.

Z

Se vilka avdelningar och/eller användare som tillgodogör sig utbildningen och vilka som behöver en fördjupad utbildning via rapporter.

I en studie av Forrester Consulting 2021 konstaterades:

  • ROI: 276%
  • Payback: < 3 månader

DEN NYA GENERATIONENS SÄKERHETS­UTBILDNING

“Människor gör misstag”. Utbilda era användare till att bli en stark mänsklig brandvägg.
Och detta genom en engagerande utbildning.

Gammaldags och konventionell utbildning är inte tillräckligt längre. En 1-timmes eller 1-dagsutbildning med PowerPoint informerar på sin höjd deltagarna om farorna.

“Security Awareness Training” syftar istället till att förändra användarnas attityd, beteende och kunskap till att vara en viktig del i organisationens säkerhetskultur. Detta bl.a. genom både teori och praktiska övningar.

Utbildningen börjar med att utföra en baseline för att visa den faktiska benägenheten hos användarna att klicka på phishing mails.

Därefter lotsar utbildningen användarna genom en automatiserad, effektiv och interaktiv webbaserad utbildning med hjälp av 1000+ olika utbildningsmoduler.

Som steg tre skickas frekventa simulerade nätfiskeattacker till företagets anställda för att förstärka utbildningen och det är denna frekvens samt blandningen av teori och praktiska övningar som skapar förändring i beteendet.

Vi är stolt samarbetspartner med KnowBe4 och kan erbjuda er en plattform för att bättre hantera de ökande IT-säkerhetsproblemen inom social engineering, spear phishing och ransomware-attacker.

KnowBe4 är leverantör av världens största plattform för säkerhetsutbildning och simulerad nätfiske med över 34.000 kunder.

Baseline test

Initial test

Initial test för att bedöma den phish-benägna andelen av era användare genom en gratis simulerad phishing-attack.
Utbilda användare

Utbilda era användare

Världens största bibliotek med utbildningsinnehåll; interaktiva moduler, videor, spel, affischer och nyhetsbrev. Automatiserade utbildningskampanjer med schemalagda påminnelsemail.
Nätfiska

Nätfiska era användare

Best-in-class, helt automatiserade simulerade nätfiskeattacker, tusentals mallar med obegränsad användning.
Resultat

Se resultatet

Online-rapportering som visar statistik och diagram för både utbildning och nätfiske. Se framsteg och ROI!
KnowBe4 Authorized Partner
Gratis testverktyg

”Nyckeln till morgondagens cybersäkerhet stavas inte teknik – utan utbildning.”

Eugene Kaspersky, Kaspersky Lab

”Internetbrottslingar är fokuserade – de finslipar ständigt sina färdigheter och tekniker. Om du inte gör detsamma kan det bara finnas en vinnare.”

Örjan Westman, Proofpoint

”…viktigt för verksamheter är att löpande testa den egna personalens motståndskraft…hela beteenden och att gamla faror ersätts av nya.”

Peter Forsman, Internet Sweden

Cyberbrott inträffar oftare än vad Du tror!

Storskaliga cyberattacker publiceras i press och media men de är bara toppen av ett isberg. Cyberbrott ökar kraftigt och majoriteten av attackerna går obemärkta förbi.

17.000 cyberattacker varje sekund!

Akamai registrerade i december 2021 nästan 17.000 cyberattacker per sekund mot företag globalt. Akamai hanterar 15-30% av världens Internet trafik.

Kostnaden för cyberbrottslighet förutspås nå 10,5 biljoner USD årligen 2025

Detta är mer än kostnaderna för skadorna från alla naturkatastrofer på ett år eller mer lönsamt än den globala handeln med alla olagliga droger.

BEC-bedrägerier var den överlägset största inkomstkällan för cyberbrottslingar år 2022.

Enligt FBI uppgick den ekonomiska förlusten för BEC-bedrägerier till $2.742.354.049 – 80 gånger högre än för ransomware!

WORDPRESS SÄKERHET

Tjänsten blockerar intrångsförsök och olika hacker attacker mot er webbplats.
Er webbplats har bästa möjliga skydd mot hackers!

”WP Säkerhet” skyddar er webbplats från att bli hackad genom att i realtid identifiera skadlig trafik och blockera angriparna innan de kan komma åt er webbplats. Exempel på trafik som blockeras är ”brute force”-attacker, SQL-injektioner, bakdörrar och annan malware.

Vi kontrollerar att inga svaga lösenord används av era användare.

Vi övervakar också om ert webbhotell har klassificerats såsom spridare av spam av t.ex. ”Spamhaus”. Konsekvensen av detta kan bli att även er legitima inkommande och utgående e-mail blockeras.

Vi tar hand om säkerheten så att ni kan fokusera på lönsamheten.
Skydda företaget mot cyberattacker

WORDPRESS UNDERHÅLL

Hinner ni inte uppdatera er WordPress webbplats? Osäker om uppdateringen påverkar andra funktioner?
Låt oss ta hand om allt löpande underhåll av webbplatsen så kan ni istället fokusera på er affärsidé!

Skydda företaget mot cyberattacker

Ni slipper att uppdatera WordPress källprogram, alla tilläggsprogram och mallar – vi gör det så fort uppdateringar finns tillgängliga!

Ni slipper att ta backup, utföra prestandamätningar och bevaka till­gängligheten – vi gör det!

Ni slipper att skanna webbplatsen efter skadlig kod och kontrollera om webbplatsen har blivit svartlistad – vi gör det!

Ni slipper att optimera och städa databaser för att säkerställa snabbast möjliga svarstid – vi gör det dagligen!

Ni får en månatlig rapport över utförda åtgärder och kan vara tryggt förvissad om att webbplatsen har en grundläggande säkerhets­nivå.

Antal distribuerade uppdateringar 2022

WordPress

12

Divi

21

Divi

32

Yoast

31

All-in-One-SEO

5

All-in-One-SEO

8

ÄR ER WORDPRESS WEBBPLATS HACKAD?
Security

Om olyckan skulle vara framme och er WordPress webbplats har blivit hackad och infekterad med skadlig kod så ansvarar vi för att den rensas och återställs samt uppdaterar WordPress komponenterna.

Vi ger dessutom en 90-dagars garanti, dvs om webbplatsen åter igen blir infekterad inom denna period så rensar vi på nytt utan kostnad.

VÄNTA INTE TILLS DET ÄR FÖR SENT

Det är inte en fråga OM er webbplats skall attackeras
utan snarare HUR framgångsrik attacken blir!

Skydda företaget mot cyberattacker.