Skydda WordPress
mot attacker

Öka lönsamheten med webbsäkerhet

WORDPRESS SUPPORT SKYDDAR ER INVESTERING

UNDERHÅLL

WordPress Underhåll
Få mera tid över till er affärsidé genom att låta oss ta hand om allt underhålls­arbete såsom uppdateringar, säkerhetskopie­ringar och tillgänglighet för besökare.

Ni behöver inte lägga tid på teknik utan kan istället fokusera på era kunder.

SÄKERHET

WordPress Säkerhet
Skydda er investering genom att förhindra oönskade driftstopp p.g.a. dataintrång, vilket kan ge ett förstört varu­­märke, höga kostnader och förlorade kunder.

Ni kan vara tryggt förvissade om att er webbplats har bästa möjliga skydd.

UTBILDNING

Utbildning

Dagens attacker riktar sig främst till människor, inte till IT-infrastruktur. Utbilda era användare att snabbt upptäcka och svara på säkerhetsincidenter.

Era användare utbildas till att bli en stark, sista försvarslinje.

WORDPRESS UNDERHÅLL

Hinner ni inte uppdatera er WordPress webbplats? Osäker om uppdateringen påverkar andra funktioner?
Låt oss ta hand om allt löpande underhåll av webbplatsen så kan ni istället fokusera på er affärsidé!

WordPress Underhåll

Ni slipper att uppdatera WordPress källprogram, alla tilläggsprogram och mallar – vi gör det så fort uppdateringar finns tillgängliga!

Ni slipper att ta backup, utföra prestandamätningar och bevaka till­gängligheten – vi gör det!

Ni slipper att skanna webbplatsen efter skadlig kod och kontrollera om webbplatsen har blivit svartlistad – vi gör det!

Ni slipper att optimera och städa databaser för att säkerställa snabbast möjliga svarstid – vi gör det dagligen!

Ni får en månatlig rapport över utförda åtgärder och kan vara tryggt förvissad om att webbplatsen har en grundläggande säkerhets­nivå.

Antal distribuerade uppdateringar 2019

WordPress
12
Divi
70
Divi
15
Yoast
34
All-in-One-SEO
15
All-in-One-SEO
27

WORDPRESS SÄKERHET

Tjänsten blockerar intrångsförsök och olika hacker attacker mot er webbplats.
Er webbplats har bästa möjliga skydd mot hackers!

”WP Säkerhet” skyddar er webbplats från att bli hackad genom att i realtid identifiera skadlig trafik och blockera angriparna innan de kan komma åt er webbplats. Exempel på trafik som blockeras är ”brute force”-attacker, SQL-injektioner, bakdörrar och annan malware.

Vi kontrollerar att inga svaga lösenord används av era användare.

Vi övervakar också om ert webbhotell har klassificerats såsom spridare av spam av t.ex. ”Spamhaus”. Konsekvensen av detta kan bli att även er legitima inkommande och utgående e-mail blockeras.

Vi tar hand om säkerheten så att ni kan fokusera på lönsamheten..
WordPress Säkerhet
ÄR ER WORDPRESS WEBBPLATS HACKAD?
Security
Om olyckan skulle vara framme och er WordPress webbplats har blivit hackad och infekterad med skadlig kod så ansvarar vi för att den rensas och återställs samt uppdaterar WordPress komponenterna.

Vi ger dessutom en 90-dagars garanti, dvs om webbplatsen åter igen blir infekterad inom denna period så rensar vi på nytt utan kostnad.

SÄKERHETSUTBILDNING

Vi utbildar era användare så att de inte bara klarar av att upptäcka och förhindra attacker utan också är medvetna om vilken roll de har i att hålla företaget säkert. Denna kunskap har de även nytta av i sitt privata liv.

Utbildning

Alla organisationer upplever dataintrång, säkerhetsmisstag och förbiseenden av viktiga svagheter.

Men den överlägset största faktorn som gör att små intrång kan förändras till ett fullständigt dataintrång är en brist på förmågan att snabbt upptäcka och svara på säkerhetsincidenter.

Vi utbildar era användare i säkerhetsmedvetenhet för att minska en risk genom att ändra organisationens säkerhetskultur.

Kostnaden för att inte utbilda anställda, speciellt inom cybersecurity-metoder, är mycket högre än kostnaden för själva utbildningen.

PROVA GRATIS I 30 DAGAR!
Vi bjuder på 30 dagars gratis användning av tjänsten ”Underhåll” oavsett vilken tjänst Du är intresserad av. Prova utan förbindelse i 30 dagar. Ingen bindningstid. Inget finstilt att läsa. Ingen kostnad!
Vill Du sedan gå vidare med ett abonnemang på någon av våra tjänster så är vår filosofi att om Du som kund inte är nöjd så är vi inte heller nöjd. För att Ditt abonnemang ska vara lika enkelt som tryggt erbjuder vi en “Nöjd-kund garanti”. Om Du inte är nöjd med oss eller med resultatet så får Du kvarstående belopp tillbaka!
Nöjd-kund garanti
HAR DIN E-MAIL ADRESS STULITS?
Security
711 miljoner(!) stulna e-mail adresser hittades sommaren 2017 i en spammares server i Holland, vilket i stort sett motsvarar en adress för varje man, kvinna och barn i hela Europa!

Troy Hunt, Microsoft Regional Director och MVP, driver webbplatsen ”Have I Been Pwned” där Du kan söka i hans databas om Din e-mail adress har stulits och cirkulerar ute bland hackers (ja, även en av mina e-mail adresser fanns där).

KONTROLLERA EVENTUELLA SÅRBARHETER

Kontrollera om er webbplats har kända sårbarheter.

Genom att klicka på knappen ”WPScan databas” skickas Du till en extern databas där Du kan söka om en plugin eller ett tema har en känd sårbarhet.

WP Scan

VÄNTA INTE TILLS DET ÄR FÖR SENT

Det är inte en fråga OM er webbplats skall attackeras
utan snarare HUR framgångsrik attacken blir!

Vi gör det svårt för hackaren och enkelt för er.

NÅGRA AV VÅRA KUNDER:
Charlies Idre
Charlies Idre
Charlies Idre
Charlies Idre