Resurser

GRATIS VERKTYG

Testa dina användare och ditt nätverk med våra kostnadsfria IT-säkerhetsverktyg som hjälper dig att identifiera problemen med social engineering, spear phishing och ransomware-attacker. Testerna utförs på KnowBe4’s website.

Phishing Test

Visste Du att 91% av lyckade dataintrång börjar med spear phishing?
h

Plan för utbildning

Ladda ned ditt unika planerings program inklusive kalender och PDF.

Nätfiska

Phish Alert knapp

Vet era användare vad de skall göra när de får ett misstänkt e-mail eller bilaga?

Falsk adress

En hacker försöker se om det går att förfalska din chefs e-mail adress.
~

Ransomware

Är nätverket effektivt i att blockera ransomware och sociala attacker?
g

Testa lösenord

Vid 81% av alla dataintrång användes stulet eller ett svagt lösenord.

Loginuppgifter

Har användare gjort företaget till en måltavla för spear phishing?

Domän tvilling

Kontrollera om er domän har kopierats och därigenom har en ”ond tvilling”

GRATIS RÄKNARE

Beräkna kostnader, besparingar och ROI.

Egen utveckling

Vad skulle det kosta att utveckla ett utbildningsprogram in-house?

Stilleståndskostnad

Vad skulle ett stillestånd kosta företaget?

ROI för utbildning

Vad är ROI för ”Security Awareness Training”?
HAR DIN E-MAIL ADRESS STULITS?
Security
711 miljoner(!) stulna e-mail adresser hittades sommaren 2017 i en spammares server i Holland, vilket i stort sett motsvarar en adress för varje man, kvinna och barn i hela Europa!

Troy Hunt, Microsoft Regional Director och MVP, driver webbplatsen ”Have I Been Pwned” där Du kan söka i hans databas om Din e-mail adress har stulits och cirkulerar ute bland hackers (ja, även en av mina e-mail adresser fanns där).

KONTROLLERA EVENTUELLA SÅRBARHETER

Kontrollera om er WordPress webbplats har kända sårbarheter.

Genom att klicka på knappen ”WPScan databas” skickas Du till en extern databas där Du kan söka om en plugin eller ett tema har en känd sårbarhet.

WP Scan

Boka idag och prova gratis i 30 dagar

Vi tar hand om ert WordPress underhåll

Fyll i Dina kontaktuppgifter så gör vi en gratis utvärdering av er webbplats för att kunna ta hand om den på bästa möjliga sätt.

Efter utvärderingen kontaktar vi Dig med förslag över hur vi går vidare.

Din integritet är viktig för oss. Vi kommer inte att sälja eller dela med oss av dina kontaktuppgifter.
För säkerhets- och revisionsändamål registreras handlingar enligt GDPR. Revisionsloggen innehåller även IP-adress.