Resurser

GRATIS VERKTYG

Testa dina användare och ditt nätverk med våra kostnadsfria IT-säkerhetsverktyg som hjälper dig att identifiera problemen med social engineering, spear phishing och ransomware-attacker. Testerna utförs på KnowBe4’s website.

Gratis phishing test

91% av alla lyckade attacker börjar med spear phishing. Testa hur benägna era användare är att agera på phishing mails.

Gratis phishing test

Klicka för att gratis testa era användares phish-benägenhet.

s

Spoofing test

Kan hackare förfalska en e-postadress för er domän? T.ex. VD’s adress? I så fall är det mycket enkelt att skapa en BEC-attack.

Spoofing test

Klicka för att testa om er domän kan förfalskas.

g

Testa lösenord

Hur svaga är användarnas lösenord? Används lösenorden ”P@ssword” eller ”123456”?

g

Testa lösenord

Ta reda på hur många svaga lösenord som finns i nätverket!

u

Gratis alert knapp

Vet användarna vad de skall göra när de får ett misstänkt e-mail? Ringa IT, vidarebefordra eller ta bort mailet?

p

Gratis alert knapp

Klicka för att installera en knapp på användarnas mail klient för att automatiskt skicka mailet till IT/säkerhetsavdelningen.

Gratis ransomware test

Är nätverket effektivt nog för att blockera ransomware när anställda faller för social engineering attacker?

~

Gratis ransomware test

Testa hur sårbart nätverket är mot ransomware och cryptomining-attacker.

Återanvända lösenord?

Öppnar anställda nätverket för skurkarna genom att använda hackade lösenord? 25% använder samma lösenord för alla logins.

Återanvända lösenord?

Testa om användarnas lösenord finns tillgängliga på Internet efter en dataläcka.

GRATIS RÄKNARE

Beräkna kostnader, besparingar och ROI.

Egen utveckling

Egen utveckling

Vad skulle det kosta att utveckla ett utbildningsprogram in-house?

Stilleståndskostnad

Stilleståndskostnad

Vad skulle ett stillestånd kosta företaget?

ROI för utbildning

ROI för säkerhetsutbildningen

Vad är ROI för ”Security Awareness Training”?

HAR DIN E-MAIL ADRESS STULITS?
Security
711 miljoner(!) stulna e-mail adresser hittades sommaren 2017 i en spammares server i Holland, vilket i stort sett motsvarar en adress för varje man, kvinna och barn i hela Europa!

Troy Hunt, Microsoft Regional Director och MVP, driver webbplatsen ”Have I Been Pwned” där Du kan söka i hans databas om Din e-mail adress har stulits och cirkulerar ute bland hackers (ja, även en av mina e-mail adresser fanns där).

KONTROLLERA EVENTUELLA SÅRBARHETER

Kontrollera om er WordPress webbplats har kända sårbarheter.

Genom att klicka på knappen ”WPScan databas” skickas Du till en extern databas där Du kan söka om en plugin eller ett tema har en känd sårbarhet.

WP Scan

Boka idag och prova gratis i 90 dagar

Vi tar hand om er WordPress säkerhet

Fyll i Dina kontaktuppgifter så gör vi en gratis utvärdering av er webbplats för att kunna ta hand om den på bästa möjliga sätt.

Efter utvärderingen kontaktar vi Dig med förslag över hur vi går vidare.

Din integritet är viktig för oss. Vi kommer inte att sälja eller dela med oss av dina kontaktuppgifter.
För säkerhets- och revisionsändamål registreras handlingar enligt GDPR. Revisionsloggen innehåller även IP-adress.