Därför är WordPress underhåll viktigt

logo

Av Kaj Johnson

2016-12-20

Precis som med all programvara så kräver en WordPress webbplats underhåll för att fungera. Att inte underhålla webbplatsen är som att inte göra ett regelbundet oljebyte på din bil. Det skulle inte dröja länge förrän det uppstod problem med motorn. Samma process gäller för er webbplats.

Er webbplats speglar ert företag

Ni har en webbplats som har ett avgörande värde för er verksamhet. Den genererar leads, kunder och intäkter (eller åtminstone är tänkt att generera intäkter). Den är en kanal genom vilken kunder, leverantörer, potentiellt nya medarbetare och partners kommer att hitta och samarbeta med er. Den är grundläggande för framgången av ert företag och därför bör den vara tillgänglig 24 x 7.

Men, om man inte utför regelbundet webbplats underhåll kan det faktiskt vara som att kasta pengarna i sjön. När besökarna kommer till en webbplats och hittar saker som är fel så stannar de ofta inte kvar, om de ens återkommer. Många webbplatsägare kontrollerar aldrig sin webbplats för att se hur den fungerar.

Problem med er webbplats kan innebära förlorade kunder och intäkter.

All programvara är sårbar

Programvara måste uppdateras. All programvara. Inklusive den programvara som driver er webbplats. Era konkurrenter går kanske i spetsen för nyskapande med nya webbplatser och strategier. Världen blir mindre då fler och fler kopplar upp sig mot Internet och det betyder att det bara kommer att bli svårare att hålla jämna steg, för att inte tala om att ligga steget före, i utvecklingen.

Fler och fler webbplatser blir attackerade inklusive de stora aktörerna som Twitter och Facebook samt miljontals små företag varje dag. Det är den typ av den värld vi lever i och tyvärr är webbplatser ett lätt mål.

Fördelarna med underhåll

Utan ordentliga webbplats uppdateringar och underhåll blir innehållet gammalt, webbplatsen kan bli tillgänglig för skadlig kod och hacker attacker, länkar går sönder, bilder försvinner och webbplatsens ranking hos sökmotorerna sjunker.

Webbplatsens prestanda dvs laddningstid, driftstopp och tillgänglighet, är beroende av att WordPress programvara och plugin fungerar som de ska.

Webbplatsens tillväxt dvs nytt innehåll, Google Analytics och konstruktionsändringar är beroende av att uppdateringarna av webbplatsen är utförda och på ett felfritt sätt.

Hur vi gör webbplats underhåll

Vi tar alltid först en backup av webbplatsen och verifierar att den går att använda för en eventuell återställning. Därefter kontrollerar vi funktionaliteten av webbplatsen, uppdaterar och kontrollerar igen.

Vår programvara registrerar vilka plug-ins som uppdateras så om det vid ett senare tillfälle uppstår ett problem kan vi spåra vilken plug-in version som ändrats och återställa till en fungerande version.

Vid behov återställer vi till senaste backup. Vår månatliga rapport innehåller resultaten av prestanda- och säkerhetsgenomsökningar. Om vi upptäcker ett problem påbörjar vi åtgärder innan ni ens är medveten om att problemet har existerat.

Vid större och mera komplicerade webbplatser (t.ex. med WooCommerce) så utför vi uppdateringarna på en testversion innan de görs på produktionsplatsen. Detta som en ytterligare kvalitetskontroll.

Sparar ni pengar genom att göra det själva?

Att underhålla er webbplats på egen hand kan kosta mer än vad ni tror. Att hålla webbplatsen aktuell, ta backup och att säkra den kan vara både tidskrävande och lite tråkigt. Det flyttar ert fokus från att bygga relationer med kunder, personal och partners. Tekniken fortsätter att utvecklas och det kan vara svårt att hålla jämna steg med alla nya trender och utvecklingen.

Utan spårbarhet är det i stort sett omöjligt att veta vilken uppdatering som har ändrats och hur man ska gå tillbaka utan att återställa en mycket gammal backup och eventuellt förlora innehåll, säljordrar eller kontaktuppgifter.

Det kostar mer att fixa än att underhålla

Oerfarenhet och misstag kan skada utseendet och funktionaliteten på er webbplats. Om detta inträffar har ni ett val att göra:

  • Ni försöker fixa det själv vilket i vissa fall kan förvärra skadan.
  • Ni kan betala – ibland rejält – för att någon skall åtgärda problemet.

Precis som med en bil så kostar det mer att fixa än vad det gör att underhålla. Regelbundna oljebyten hjälper till att hålla bilen igång på samma sätt som regelbundet webbplats underhåll håller din webbplats igång.

Erfarenhet kan spara er pengar

Varför inte jobba med det som ni kan bäst och låta oss arbeta med det som vi kan bäst? Skulle ni gå till en domstolsförhandling utan att anlita en advokat?

Genom att arbeta med oss innebär det att er webbplats kommer att fortsätta driva uppmärksamheten och kunder till ert företag till en bråkdel av den tid och kostnad det skulle ta att göra det själv. Ni kan därigenom spara pengar genom att undvika eventuell förlorad försäljning och förlorade besökare.

Valet är enkelt

Om ni är intresserade av att säkra ett underhållsavtal för er webbplats eller har frågor så kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar och hur ni kan ha en professionell webb konsult som håller er webbplats i gott skick. Det är inte så dyrt som ni kanske tror!

Ett mycket enklare sätt att skydda er webbplats är med vår tjänst ”WordPress Säkerhet”. I denna ingår även tjänsten ”WordPress Underhåll” – vi bjuder på 90 dagars ”prova-på” av denna.
Inga förpliktelser! Ingen bindningstid! Ingen kostnad!
Innehåll