2FA konfigurering

Introduktion

“Two-Form Authentication” (2FA) ger ett ytterligare lager av säkerhet för skydd av dina loginuppgifter.

Har du redan ett konfigurerat 2FA-konto för webbplatsen så kan du modifiera detta för att kunna använda funktionerna “Kom ihåg denna enhet” eller för att ändra reservmetod från t.ex. backup codes till e-mail.

Den 2FA-app som används i denna instruktion är “Twilio Authy“, vilken du kan ladda ned från “Apple Store” och “Google Play“. Även andra app’ar, t.ex. “Google Authenticator“, “Microsoft Authenticator“, “Lastpass” m.fl, stöds av programmet, vänligen se Configuring WordPress 2FA with your preferred 2FA app.

För instruktion hur du installerar “Twilio Authy” på din mobil, vänligen se Installera “Twilio Authy” nedan.

sVideotider

 • 00:00 Konfigurera ett nytt 2FA-konto
 • 01:17 Ändra till reservmetod email
 • 01:57 “Kom ihåg denna enhet”
 • 02:25 Reservkod via e-mail
 • 02:49 Ta bort 2FA-post från mobiltelefon

1.0 Konfigurera ett nytt 2FA-konto

1.1 Tidsfönster på 3 dagar

Om det är första gången du loggar in på webbplatsen, eller om 2FA-funktionen är nyligen installerad, så har du ett tidsfönster på 3 dagar på dig för att konfigurera ditt 2FA-konto.

Om ditt användarkonto INTE konfigureras inom tidsfönstret så kommer det att låsas och du måste kontakta “REIN4s Consulting” för att det skall låsas upp.

1.2 Konfigurering

 1. Logga in på webbplatsen genom att ange användar-ID och lösenord
 2. Klicka på “Configure 2FA now
 3. Starta “Twilio Authy” eller motsvarande 2FA-app på din mobiltelefon
 4. Klicka på “Add Account
 5. Klicka på “Scan QR Code” och rikta mobiltelefonen mot QR-koden som visas på skärmen
 6. Du kan ändra logotype genom att klicka på “Edit Logo” och ange antingen en bild eller en URL-adress då logotypen hämtas från “Google Images“. Du kan även ändra “Nickname”. När du är nöjd klickar du på “Save” för att spara 2FA-kontot.
 7. Nu visar 2FA-appen en 6-siffrig kod. Klicka på “I am Ready” och skriv in koden i fältet
 8. Klicka därefter på “Validate & Save“-knappen
 9. Välj den reservmetod du önskar, antingen 10 st backup-koder (som INTE skall sparas på datorn) eller att få en kod till din e-mail adress (rekommenderas). Klicka därefter på “Configure backup 2FA method
 10. Klicka på “Save 2FA backup email address” alternativt “Generate list of backup codes
 11. Scrolla ned och klicka på “Uppdatera profil

2.0 Ändra till reservmetod email

Om du redan har ett befintligt 2FA-konto konfigurerat på webbplatsen och önskar byta reservmetod från t.ex. backup codes till att få en 2FA-kod via e-mail.
 

 1. Logga in på webbplatsen genom att ange användar-ID, lösenord och den 6-siffriga koden från din 2FA-app
 2. Klicka på hälsningafrasen i det övre, högra hörnet på skärmen och därefter på “Edit profile
 3. Scrolla längst ned på sidan och klicka på “Configure backup email” under “Backup 2FA methods”
 4. Verifiera e-mail adressen och klicka sedan på “Save 2FA backup email address

3.0 “Kom ihåg denna enhet”

Genom att markera “Kom ihåg denna enhet” så kommer programmet inte att efterfråga en 2FA-kod under förutsättning att:

 • Samma IP-adress används
 • Coookie’s är inte rensade
 • Det har inte gått mer än 30 dagar sedan 2FA-kod angavs senast

I annat fall så krävs att en ny 2FA-kod anges.
 

 1. Logga in på ditt konto med användar-ID och lösenord
 2. Ange den 6-siffriga koden från 2FA-app’en
 3. Bocka i “Remember this device for 30 days
 4. Klicka på “Login“-knappen

4.0 “Reservkod via e-mail”

Om du inte har tillgång till din mobiltelefon så kan du, via din e-mail, få en reservkod som du använder för att logga in. Detta om funktionen är vald i samband med “1.2 Konfigurering” eller “2.0 Ändra till reservmetod email”.
 

 1. Logga in på ditt konto med användar-ID och lösenord
 2. Ange den 6-siffriga koden från 2FA-app’en
 3. Klicka på “Or, send me a code to my email
 4. Gå till ditt registrerade email-konto, öppna mailet och kopiera koden
 5. Klistra in koden i fältet “Verification Code” och klicka på “Login“-knappen

5.0 Ta bort 2FA-post från mobiltelefon

För de fall då du vill ta bort en 2FA-post från mobilen.
 

 1. Starta “Twilio Authy” på din mobil
 2. Klicka på kugghjulet i det övre, högra hörnet
 3. Klicka på “Accounts” i mitten, längst ned på sidan
 4. Scrolla ned för att hitta det befintliga 2FA-kontot
 5. Svep vänster och klicka på “Delete
 6. Bekräfta borttagningen med att klicka på “Yes
 7. Klicka på “Exit” i det övre, vänstra hörnet för att avsluta

Installera "Twilio Authy"

Instruktion hur du installerar “Twilio Authy” på din mobiltelefon.

Slutord,

Får du problem, önskar hjälp eller undrar över något så tveka inte att kontakta mig.

Lycka till!

Kaj Johnson
070-593 78 94
kaj.johnson@rein4s.com